<< Back

TIKET PERKHIDMATAN ICT : O-20170920695

Inactive hide details for BUTIRAN PEMOHONBUTIRAN PEMOHON

PERHATIAN :
Jika aduan adalah mengenai PC Sewaan, sila ke website vms.uitm.edu.my untuk membuat aduan
No Staf:
Nama Staf *:
Jawatan:
Bahagian / Fakulti:
Pejabat :
Telefon *: /
Email UiTM :
Email Alternatif *:
Username:


Inactive hide details for BUTIRAN PEMOHONANBUTIRAN PEMOHONAN

Tarikh / Masa: -
Lokasi Aduan:
* Jika lokasi kerosakan berbeza daripada lokasi Pejabat di atas.
Kategori Aduan:
Jenis Kategori Aduan:
Butiran Aduan:
Lampiran Aduan: