<< Back

TIKET PERKHIDMATAN ICT : O-8955-05062020

Inactive hide details for BUTIRAN PEMOHONBUTIRAN PEMOHON

PERHATIAN :
Jika aduan adalah mengenai PC Sewaan, sila ke website vms.uitm.edu.my untuk membuat aduan .Sebarang permohonan untuk perisian UiTM dan Emel Microsoft 365, sila ke bsu.uitm.edu.my.
No Staf/Pelajar:
Nama *:
Jawatan:
Bahagian / Fakulti:
Pejabat :
Telefon *: /
Emel UiTM :
Emel Alternatif *:
Username:
* Maklumbalas aduan akan dihantar kepada Emel Alternatif/Emel UiTM. Sila pastikan emel adalah betul.


Inactive hide details for BUTIRAN PEMOHONANBUTIRAN PEMOHONAN

Tarikh / Masa: -
Lokasi Aduan:
* Jika lokasi kerosakan berbeza daripada lokasi Pejabat di atas.
Kategori Aduan:
Jenis Kategori Aduan:
Butiran Aduan:
Lampiran Aduan